วัตถุดิบอาหารตะวันตก western food

วัตถุดิบอาหารยุโรป

นักเก็ตไก่

Size : 19-25 g./pc., 42-45 pcs/1 kg./pack, 8 pack/ctn.

บัพฟาโลว์ วิง

Size : 38+/-7g./pc., 23-25 pcs/1 kg./pack, 8 pack/ctn.

มันฝรั่งแบบใหญ่

Size : 2.27 kg x 6 (13.607 kg/ctn.)

มันฝรั่งก้อนกลม

Size : 2.27 kg. x 6 (13.607 kg/ctn.)

มันฝรั่งเส้นตรงเล็ก Talley

Size : 2 kgs/pack, 6 packs/ctn. (12 kgs/ctn.)

มันฝรั่งเส้นตรงใหญ่ Talley

Size : 2 kgs/pack, 6 packs/ctn. (12 kgs/ctn.)

มันฝรั่งเส้นตรงหยัก Talley

Size : 2 kgs/pack, 6 packs/ctn. (12 kgs/ctn.)