ผลิตภัณฑ์จากพืช

ผลิตภัณฑ์จากพืช

มันฝรั่งแบบใหญ่

Size : 2.27 kg x 6 (13.607 kg/ctn.)

มันฝรั่งก้อนกลม

Size : 2.27 kg. x 6 (13.607 kg/ctn.)

มันฝรั่งเส้นตรงเล็ก Talley

Size : 2 kgs/pack, 6 packs/ctn. (12 kgs/ctn.)

มันฝรั่งเส้นตรงใหญ่ Talley

Size : 2 kgs/pack, 6 packs/ctn. (12 kgs/ctn.)

มันฝรั่งเส้นตรงหยัก Talley

Size : 2 kgs/pack, 6 packs/ctn. (12 kgs/ctn.)