เส้นญี่ปุ่นและซุป

เส้นญี่ปุ่นและซุป

เส้นอุด้งนิชชิน

Size : 450g./pack, 20 packs/ctn.

เส้นหมี่โซเม็น

Size : 250 g./pack, 20 pack / carton

เส้นโซบะ ผสมชาเขียว

Size : 200 g./pack, 15 pack/ carton x 2 / bundle

บะหมี่ราเมนเส้นสด

Size : 1x1.3 mm ,100 g./pc x 5 pcs/pack/bag ( 1x10 kg/ctn)

เส้นบะหมี่ไข่แช่แข็ง

Size : 200g.x5/pack (1000 g./pack) x 6 pack/ctn.