ผลิตภัณฑ์สาหร่าย

ผลิตภัณฑ์สาหร่าย

สาหร่ายห่อข้าว

Size : 10 pcs/pack, 40/ctn, Retail Pack

สาหร่ายห่อข้าว

Size : 25 pcs/pack, 4 pack/buddle (100 pcs/bdl)

สาหร่ายห่อข้าว

Size : 25 pcs/pack, 4 pack/buddle (100 pcs/bdl)

สาหร่ายฝอย

Size : 250g./pack, 20 pack/ctn.

ผงสาหร่ายโนริ

Size : 200g./pack, 20 pack/ctn.