ขายส่ง | ซัพพลายเออร์ วัตถุดิบอาหารญี่ปุ่น ทะเล แช่แข็ง ทุกชนิด นำเข้าตรงจากต่างประเทศ สำหรับร้านอาหาร
ผู้จัดการแผนกบัญชี

ผู้จัดการแผนกบัญชี 1 ตำแหน่ง

Job Responsibility

 - บริหารจัดการ และวางระบบการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 - ดูแลงานบัญชีทั่วไป (GL) และสินทรัพย์ (Asset)
 - จัดทำงบการเงิน และรายละเอียดประกอบงบการเงิน และรายงานทางบัญชีต่างๆ รายเดือน รายไตรมาส และรายปี
 - ปิดงบการเงิน
 - ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

Qualification

- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี/ปริญญาโทสาขาการบัญชี
 - มีประสบการณ์ในสายงานบัญชี ระดับตำแหน่งผู้จัดการ หัวหน้างาน อย่างน้อย 3-5 ปี
 - มีทักษะการสอนงานทีมงาน
 - มีความรับผิดชอบสูง ติดตามงาน และส่งมอบงานภายในระยะเวลาที่กำหนด
 - หากสามารถใช้โปรแกรมบัญชี M3 / Sap / Express ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 - มนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 - ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน และรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

Last update : 2019-08-05 15:37:22

    ติดต่อสมัครงาน