ขายส่ง | ซัพพลายเออร์ วัตถุดิบอาหารญี่ปุ่น ทะเล แช่แข็ง ทุกชนิด นำเข้าตรงจากต่างประเทศ สำหรับร้านอาหาร
เจ้าหน้าที่การตลาด Marketing Officer - Fluent in English

เจ้าหน้าที่การตลาด Marketing Officer - Fluent in English 3 ตำแหน่ง

Job Responsibility

- วางแผนงานด้านการตลาดของกลุ่มสินค้าที่ได้รับมอบหมาย
- บริหารความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าที่ได้รับมอบหมาย
- วางแผนการจัดกิจกรรมการตลาด เพื่อสร้าง Brand Awareness, Brand Image ให้กับบริษัท และกลุ่มลูกค้า
- ร่วมดำเนินกิจกรรมการตลาดนอกสถานที่ ออกบูธ จัดงาน Event
- บริหารงบประมาณด้านการตลาดที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ประสานงานกับทีมขาย ในการพัฒนายอดขายของกลุ่มสินค้าที่ได้รับมอบหมาย
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

Qualification

- ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ หรือเกี่ยวข้อง
- หากมีประสบการณ์ทำงานด้านการตลาด หรือ Digital Marketing จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ หรือภาษาญี่ปุ่นได้ดีเยี่ยม (N2-N3)
- สามารถเป็นตัวแทนในการ present สินค้าด้วยภาษาอังกฤษได้
- เดินทางต่างประเทศ หรือต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว

Last update : 2021-01-25 11:32:48

    ติดต่อสมัครงาน