บริษัท ฟู้ดโปรเจ็ค (สยาม) จำกัด | วัตถุดิบอาหารญี่ปุ่น

วัตถุดิบอาหารญี่ปุ่น

ปลาไหลย่างซีอิ๊ว

Size : 203-225 g./pc.,approx, 45 pcs./ctn.

ปลาอานาโกะต้ม

Size : 14 Pieces/Pack, 250g. /pack, 40 pack/ctn.

ปลาไหลย่างซีอิ๊ว

Size : 9 oz/pc., approx 255 g/pc., 38-40 pcs/10 kgs/ctn.

ปลาซาบะดองสไลด์

Size : 8g.x14 pcs/pack, 50 pack per carton

ปลาซาบะดอง 500 กรัม

Size : 3 pcs/pack, approx 500g. per pack

ปลาโคฮาดะดอง

Size : 8 g./pc., 20/trayx30/ctn.