บริษัท ฟู้ดโปรเจ็ค (สยาม) จำกัด | ผงโรยข้าวและผงปลาป่น