เครื่องปรุงรสและเครื่องเทศ

เครื่องปรุงรสและเครื่องเทศ

อะรากิริวาซาบิ

Size : 300 g/pack, 30 packs/carton

วาซาบิดอง

Size : 300 g/pack, 24 packs/carton

ผงวาซาบิ

Size : 300 g/pack, 30 packs/carton

วาซาบิสำเร็จบรรจุหลอด

Size : 43g./tube, 10 tubes/pack, 10 tubes/ ctn. (100 tube/ctn.)

วาซาบิชนิดซอง 2.5 g.

Size : 2.5 g./pc, 50 pcs/pack, x 80 packs/ctn.

วาซาบิชนิดซอง 4 g.

Size : 4 g./bag x 100 bag/pack, 30 packs/ctn.

โฮลเกรนมัสตาร์ด 280 g.

Size : 280 g./bottle x 12 bottle /carton

เยลโลว์มัสตาร์ด 280 g.

Size : 280 g./bottle x 12 bottle /carton

ผงมัสตาร์ด

Size : 280 g./bottle x 12 bottle /carton

เกลือหิมาลายันสีชมพู

Size : 350 g./pack, 28 packs/ctn., 2 ctns./bdl

พริกญี่ปุ่นผสม

Size : 18g./bottle, 10 bottle/box, 16 boxes/ctn.

น้ำมันพริกญี่ปุ่น

Size : 45g./bottle, 10 bottes/cth., 6 ctn./bundle