ไข่หอยเม่นสด (บาฟุน)

ไข่หอยเม่นสด (บาฟุน)


  • ITEM CODE: N01052515050511

  • รายละเอียด:
  • วิธีการใช้:
  • อายุการเก็บรักษา: 5 วัน
  • วิธีการเก็บรักษา: เก็บรักษาที่อุณหภูมิ -18 องศาเซลเซียส
  • Pack size: 100g./tray
  • สอบถามราคา