02 770 8888

365 Days Order & Delivery   TH | EN      

ปลาสคิปแจ็คทูน่าย่างด้วยถ่านไม้


  • ITEM CODE: V31330135011514

  • รายละเอียด: เนื้อปลาสคิปแจ็คย่างด้านนอกให้สุก เมื่อสไลด์เนื้อด้านในยังมีสีแดงน่ารับประทาน บรรจุในถุงสุญญากาศอย่างดี เพื่อรักษาคุณภาพและรสชาติของปลาสคิปแจ็คทูน่าย่าง สามารถเก็บไว้ได้นาน
  • วิธีการใช้: สำหรับทำซาชิมิ
  • อายุการเก็บรักษา: 14 วัน
  • วิธีการเก็บรักษา: เก็บรักษาที่อุณหภูมิ - 18 องศาเซลเซียส
  • Pack size: around 250g-500g/pc, 7-8 pcs/3kps box