มกราคม 2015

   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
 
   
 
   
 
เต้าเจี้ยวญี่ปุ่น "มารุโกเมะ"

อร่อยแบบสุขภาพดีได้ง่ายๆ...สไตล์ญี่ปุ่นแท้

  • อาหารทะเล

  • เนื้อต่างๆ

  • วัตถุดิบอาหารญี่ปุ่น

  • วัตถุดิบอาหารจีน

    ได้รสเข้มข้นของเต้าซี่ เนื้อขาไก่นิ่ม อร่อย

  • วัตถุดิบอาหารตะวันตก

  • สังคมเซฟ

    สำหรับผู้สนใจเข้าศึกษา ทฤษฏีการประกอบอาหารขั้นพื้นฐานในสาขาตะวันตก